Target group: Unga

Helsinge gymnasiums studenter hösten 2022

Nyhet

Helsinge gymnasiums studenter hösten 2022

Antagna till Helsinge gymnasium

Nyhet

Här visas de studerande som antagits till Helsinge gymnasium i vårens gemensamma ansökan.

Helsinge gymnasiums studenter klarade sig bäst i hela Nyland i år

Meddelande

Enligt FNB:s (STT) gymnasieranking som jämför studentskrivningsresultaten med grundskolans avgångsbetyg, klarade sig Helsinge gymnasium bäst i år bland alla gymnasier i Nyland.

Helsinge gymnasium Etusivu

Startsida

Helsinge gymnasium on ruotsinkielinen lukio Vantaan Tikkurilan suuralueen Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Vuonna 2018 lukiossa opiskeli 138 oppilasta.

Dickursby storområde

Studier i Helsinge gymnasium

Startsida

På denna sida hittar du information om studier i Helsinge gymnasium.

Läsårstider och evenemang

Innehållssida

På denna sida hittar du gymnasiets läsårstider, lediga dagar och evenemang.

Sök till Helsinge gymnasium

Innehållssida

‍I Helsinge talar vi mycket om individens inlärning och de inidividuella lärprocesserna. Vi ger tid för handledning och stöd och främjar ett arbetsklimat där vi hjälper varandra.

Helsinge gymnasiums kontaktuppgifter

Innehållssida

Kontaktuppgifter till lärare och personal i Helsinge gymnasium

Profiler och internationell verksamhet i Helsinge gymnasium

Innehållssida

I H‍elsinge gymnasium satsar vi på internationella kontakter och regelbundet återkommande utbytesprogram med våra vänskolor.

Studeranderåd och tutorverksamhet i Helsinge gymnasium

Innehållssida

Studeranderådet består av studerande från de olika årskurserna, rådets huvudsakliga uppgift är att bevaka studerandes intressen.