Helsinge gymnasiums blanketter

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Anhållan om specialdiet
(blanketten bör printas och lämnas in till köket)

Anhållan om frånvaro längre än 2 dagar
Anhållan om sportprofil
Anhållan om avvikande studiearrangemang
Anmälan till höstens skrivningar 2022
ladda ner blanketten på din dator, då öppnas fält som går att fylla i
- skicka senast 27.5.2022 per e-post till victor.norkko@eduvantaa.fi OCH susann.gadda@vantaa.fi

Utredning om olycksfall
Preliminärt studieval för nior våren 2022 (länken aktiveras i slutet av GEA)

Keywords

Helsinge gymnasium