Studeranderåd och tutorverksamhet i Helsinge gymnasium

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Studeranderådet består av studerande från de olika årskurserna och rådets huvudsakliga uppgift är att bevaka studerandes intressen. Studeranderådet har möten mellan jämna mellanrum där aktuella frågor kring skolvardagen diskuteras. Representanter från rådet deltar också på ledningsgruppens möten och lärarmöten för att kunna föra fram de studerandes talan. Rådet ordnar även olika evenemang under läsåret för att öka på trivseln i skolan.

Tutorerna finns framförallt till för de nya studerande, och tutorernas uppgift är att hjälpa ettorna skapa en gemenskap i gruppen där alla känner sig trygga och kan vara sig själva. Varje läsår åker de nya ettorna på en två nätter lång lägerskola till ett naturskönt område, tutorerna spelar en viktig roll i såväl planerandet av lägerskolan som utförande av den. Under läsåret ordnar tutorerna även olika program för de studerande, ofta tillsammans med studeranderådet.

 

Keywords

Helsinge gymnasium