Profiler och internationell verksamhet i Helsinge gymnasium

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Sportprofil 

Många toppidrottare som tränar på hög nivå har gått och går i Helsinge. Tack vare våra långa lektionsblock är det lättare att hitta schemamässiga lösningar så att en förmiddag eller eftermiddag blir ledig för träningar, men vi försöker även hitta andra lösningar för att det smidigare ska gå att kombinera idrott och gymnasiestudier.

Sportprofil är ett strukturerat program för toppidrottare. Vid läsårsstart anhåller du via en skild blankett om särskilda undervisningsarrangemang och möjlighet till tillgodoräknande av studier på basen av sportprofilering. Detta görs via studiehandledaren. Du lämnar också in ett intyg på träning på landslags- eller FM-nivå, med tränarens underskrift. Du kan då beviljas rätt att avlägga gymnasiestudier med mindre närvaro och mer självstudier (högst 15 timmar självstudier kan ingå i ett studieavsnitt på 2 sp) och därtill kan träningarna tillgodoräknas som ett frivilligt studieavsnitt per period. De särskilda undervisningsarrangemangen följs upp med studiehandledaren.

Global profil

I Helsinge gymnasium anser vi att globala frågor och internationella kontakter är något som berör var och en och därför har vi valt att lyfta fram detta på många olika sätt i vår skolgemenskap. Inom den globala profilen ordnar vi olika evenemang som fokuserar på globala teman, och många av evenemangen är öppna för hela skolgemenskapen.

Vi erbjuder studiehelheten Global profil för dig som är speciellt intresserad av globala teman, miljöfrågor, världsekonomi, mänskliga rättigheter, medborgaraktivism...! Du läser då specialkurser i globalkunskap, där du har stor möjlighet att fördjupa dig i frågor som intresserar just dig. Studieavsnitten har flera gästföreläsare och gör också studiebesök. Profileringen bildar en allmänbildande, bred helhet, i vilken det ingår olika tvärvetenskapliga studieavsnitt. Även alla våra temakurser har en global inriktning.

Vi har ett brett språkprogram och uppmuntrar alla studerande att pröva på att läsa korta främmande språk, då kommunikationsförmåga och kulturell förståelse är A och O i en jämlik, trygg värld. Studieavsnitt i korta främmande språk är dessutom en obligatorisk del av våra profileringar. I alla korta främmande språk ordnas det regelbundet utbyten med våra vänskolor, så att du åtminstone en gång under din gymnasietid har möjlighet att delta.

Global profil ger dig värdefulla färdigheter och en bred kunskap som är till nytta i din slutexamen och i dina fortsatta studier. Helheten består av 20 studiepoäng och ger dig ett skilt intyg över avlagd helhet tillsammans med ditt avgångsbetyg. En del av studiepoängen avlägger du genom aktiviteter utanför skolan enligt ditt eget intresse.

Global profil består av:

  • globalkunskap Globl1, Globl2 och Globl3
  • temastudier TS1, TS2 och TS3
  • aktivitetskort
  • språkstudier (6 sp)

Företagsamhetsprofil

I Helsinge gymnasium kan du läsa 6 studieavsnitt (12 studiepoäng) i företagsamhet, där du lär dig allt om vad det innebär att starta ett företag, om bokföring, marknadsföring, kundbetjäning, global ekonomi, m.m. Detta sker i samarbete med Prakticum, men all undervisning sker i gymnasiets utrymmen, inom ditt normala schema.

Möjlighet till dubbelexamen

Du som väljer att förutom de enskilda studieavsnitten i företagsamhet även avlägga andra avsnitt som ingår i merkonomlinjen, kan på ett smidigt sätt inom fyra år erhålla både avgångsbetyg från gymnasiet, studentexamen samt en grundexamen inom företagsekonomi. Efter studentexamen har du som studerat merkonomlinjen rätt att fortsätta med ett fjärde studieår i Prakticum, varefter du uppnår en tilläggsexamen till merkonom.

Språkkunskaper är A och O för en företagare i dagens globala värld, och inom merkonomlinjen krävs det att du studerar ett av de korta främmande språken vi erbjuder (tyska, franska, spanska, kinesiska), minst 4 studiepoäng (två studieavsnitt). Därtill ingår det vissa valfria studieavsnitt, såsom muntliga färdigheter i modersmål, finska och engelska, då detta är av stor vikt inom kundbetjäning. Även valfria studieavsnitt i psykologi, samhällslära samt datakörkort ingår i helheten. Efter vårens studentskrivningar avlägger du en period med inlärning i arbete och nästa höst inleds ditt fjärde år i Prakticums utrymmen i Arabiastranden i Helsingfors.

Kunskaper och färdigheter för arbetslivet

Vi tror att det i framtiden är till stor nytta för vem som helst att känna till grunderna i företagsamhet, ekonomiförvaltning och kundbetjäning. I en tid med pop-up företag och instabila arbetsförhållanden krävs det innovativa lösningar och mod att pröva på att kanske starta något eget. Då du har denna grundexamen är det även lättare för dig att hitta jobb vid sidan om dina fortsatta studier.

Intyg

Om du konstaterar att företagsamhet är intressant men ändå inte något du vill fortsätta studera, får du efter de 6 studieavsnitten i företagsamhet ett skilt intyg på en avlagd liten helhet på företagsamhet och dessa studiepoäng räknas även till godo i din gymnasieexamen som lokala studieavsnitt.

Internationalisering

Vi jobbar för att synliggöra och stärka våra studerandes internationella färdigheter. Genom vår värdegrund vill vi stärka de studerandes gemenskapskänsla i gymnasiet och i den lokala och globala gemenskapen. Som studerande får du internationella upplevelser och utvecklar din internationalism t.ex. genom olika projekt, besök, utfärder, utbyten och gäster på skolan.

Vi erbjuder ett brett utbud av korta främmande språk och har flera vänskolor i andra länder. Kontakten till vänskolor och andra institutioner utomlands sker också virtuellt. I samband med besöken från våra vänskolor kan du ta emot en utländsk gäst i ditt hem, guida gästerna i närmiljön och delta i andra gemensamma aktiviteter med gästerna.

I Helsinge kan du välja att läsa en frivillig Global profil som består av studieavsnitt där du kan fördjupa ditt intresse för globala teman. I profilen ingår studieavsnitt och valbara aktiviteter som stöder internationalisering på hemmaplan.

Helsinge gymnasiums internationalisering syns i hela verksamheten: inom undervisningen, i extra aktiviteter, genom presentationer (live/sociala media).

 

Keywords

Helsinge gymnasium