Gymnasiediplom

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Via ett gymnasiediplom har du möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som du utför under en längre period. Gymnasiediplomen kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. En studerande som har avlagt ett gymnasiediplom får som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg ett separat intyg över det avlagda gymnasiediplomet. Diplomet bedöms med ett siffervitsord på skalan 4–10. Utbildningsstyrelsen har fastställt mål och centralt innehåll för gymnasiediplomen. I den lokala läroplanen bestämmer varje gymnasium vilka gymnasiediplom som erbjuds.

I Helsinge gymnasium kan du avlägga gymnasiediplom i musik och bildkonst. Gymnasiediplomarbetet sker huvudsakligen under ditt tredje studieår, efter att du under andra året avlagt frivilliga studier i musik eller bildkonst. Läs mer om gymnasiediplomen i vår läroplan och vänd dig till läraren i musik eller bildkonst för mer information.

Keywords

Helsinge gymnasium