Helsinge gymnasiums läroplan och strategi

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Vår läroplan

Utbildningsstyrelsen har 2019 fastställt nya grunder för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. Denna läroplan tas i bruk för de studerande som inleder sina gymnasiestudier 1.8.2021. De studerande som inlett sina studier före hösten 2021 avslutar sina gymnasiestudier enligt den äldre läroplanen.

Helsinge gymnasiums läroplan (GLP 2021) - gäller studerande som inlett sina studier hösten 2021 eller senare.

Helsinge gymnasiums läroplan (GLP 2016) - gäller studerande som inlett sina studier hösten 2020 eller tidigare.

De mest väsentliga förändringarna i den nya läroplanen

1) Sex olika delområden av mångsidig kompetens har förtydligats och dessa ska stödjas i alla läroämnen:

  • kompetens för välbefinnande
  • kommunikativ kompetens
  • tvärvetenskaplig och kreativ kompetens
  • samhällelig kompetens
  • etisk kompetens och miljökompetens
  • global och kulturell kompetens.

2) Studierna avläggs som studieavsnitt som kan vara av olika omfattning. Ett studieavsnitt på 2 studiepoäng motsvarar en kurs i den äldre läroplanen. Minst 150 studiepoäng bör ingå i din examen.

3) En del studieavsnitt är ämnesövergripande, d.v.s. flera olika läroämnen ingår.

4) Mer övergripande och långvarig studiehandledning erbjuds än tidigare och studerandes rättigheter till stöd är tydligare definierade.

5) Internationellt samarbete och samarbete med högskolor och arbetsliv betonas i högre grad än tidigare.

Övriga planer och strategier

Utvidgad läroplikt

En ny läropliktslag trädde i kraft den 1 augusti 2021, vilket innebär att läroplikten utvidgades och att studierna på andra stadiet blev avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten, d.v.s. de som inleder sina studier på andra stadiet hösten 2021 eller senare.

Keywords

Helsinge gymnasium