Vårt gymnasium

Etiketter

UtbildningUngaStuderande
Helsinge gymnasiums byggnad sedd från gaveln

Helsinge gymnasium är ett svenskspråkigt gymnasium i Vanda, där du som individ är i fokus. Vår goda gemenskap bygger på öppen kommunikation och att vi hjälper dig att utvecklas utgående från just dina styrkor och utmaningar. Våra profileringar är öppna för var och en. Vårt mångsidiga schema innehåller både längre block som stödjer projektarbete och laborativt arbete, samt flera kortare block som stöd för kontinuerlig inlärning.

I Helsinge studerar ca 150 studerande som handleds av ca 20 lärare. Vi vill vara ett litet gymnasium där vi har mer tid för individuell handledning för de studerande som önskar det. I ett litet gymnasium har du större möjlighet att få ta del av olika specialprogram, t.ex. delta i utbytesresor till våra vänskolor runt omkring i världen. 

Helsinge placerar sig mycket bra i den statistik som jämför studerandenas antagningsmedeltal och resultatet i studentskrivningarna. Bland de ca 400 gymnasierna i Finland har Helsinge placerat sig årligen bland de 5-20 bästa skolorna. Vår hemlighet är en god gemenskap där du får vara dig själv, personlig handledning och stöd med studietekniken.

Vår skolbyggnad är modern och utrustad med den nyaste teknologin. Vi har en förmåga att placera individen i centrum och få personer att växa, och vår slogan är därför: Helsinge gymnasium - där studerande får växa!‍

Läs vår årsberättelse 2021-2022 (pdf) för att få en liten inblick i vad allt som hände senaste läsår i skolan!

Video "En dag med Henri Helsinge":

Till servicekartan
En dag med Henri Helsinge i Helsinge gymnasium

Keywords

Helsinge gymnasium