Stöd för lärande i gymnasiet

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

Alla vuxna i skolan skall stödja de studerandes välmående och lärande. Målet är att de unga skall känna att de får möjlighet att utvecklas i egen takt och får stöd enligt sina individuella behov. Tillfälligt stöd kan ges de studerande såväl av ämneslärare eller speciallärare, medan ett långvarigt stödbehov bör resultera i att en regelbunden stödkontakt etableras med specialläraren. Alla studerande har rätt till stöd oberoende av vad det är som orsakar inlärningssvårigheterna.

Under det första studieåret kartläggs stödbehovet hos de studerande genom gemensamma läs- och skrivtest. Vid behov kan man göra kompletterande test som kan behövas för t.ex. specialarrangemang i studentexamen.

Skolans stödformer omfattar individuell stödundervisning, men också samundervisning, där specialläraren kan gå in i klasser och ge de studerande mera tid, stöd och uppmärksamhet. Vid provskrivning kan specialarrangemang ges i form av förlängd tid. Specialläraren hjälper med studieteknik och inför studentexamen har specialläraren ofta hjälpt med individuella läsplaner för ämnesproven.

 

Keywords

Helsinge gymnasium