Handledning i Helsinge gymnasium

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

I Helsinge gymnasium satsar vi på en individuell och fortlöpande handledning genom hela gymnasietiden. I och med att vi är ett relativt litet gymnasium har vi goda förutsättningar för högklassisk handledning. Vi vill vara ett gymnasium där tröskeln är låg för att be om hjälp och handledning.

I vårt gymnasium handleds de studerande av hela lärarkollegiet och av personalen som finns i huset. Studiehandledaren ansvarar över att handledningen på gymnasiet är läroplans enlig. Grupphandledaren handleder sin basgrupp och hjälper till med frågor som berör gymnasiestudier, t.ex. med frågor kring frånvaro. Ämneslärare handleder i sin tur studerande i sina respektive ämnen. 

Förutom de obligatoriska studieavsnitten i studiehandledning träffar studiehandledaren studerande tre gånger under gymnasietiden, det första studiesamtalet hålls i slutet av första läsåret och det sista samtalet äger rum under det tredje året (abiåret). Den här satsningen på individuell handledning är unik i gymnasier i Finland. Ifall av att en studerande inte fått en studieplats efter studenten har hen rätt att få handledning av studiehandledaren.

Helsinge gymnasiums studiehandledare

Victor Norkko är Helsinge gymnasiums studiehandledare.

Kontaktuppgifter: victor.norkko@eduvantaa.fi, 0503036967.

 

Keywords

Helsinge gymnasium