Target group: Invånare

Vanda främjar invånarnas välbefinnande och invånarna kan påverka stadens tjänster och verksamhet på många sätt.

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Behandling av personuppgifter opens in new window, links to another website

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.

Tjänstekatalog

Startsida

Stadens tjänster och var du kan hitta dem. Du kan också söka efter innehåll med webbplatsens sökfunktion.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt.