Service group: Informations- och förvaltningstjänster

Information om webbplatsen

Innehållssida

I webbtjänsten ingår Vanda stads officiella webbplats vantaa.fi och olika temawebbplatser som kompletterar helheten.

Tillgänglighetsutlåtande

Innehållssida

Tillgänglighetsutlåtandet innehåller information om tillgängligheten på vantaa.fi:s webbplatser och om hur du kan ge feedback angående tillgängligheten.

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Vandainfo Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Vanda-info ger allmän vägledning och stöd för att ta del av Vanda stads och våra partners tjänster.

Projekten

Startsida

Vanda stad har flera projekt på gång. På den här sidan hittar du aktuell information om dessa projekt. Projekten finns på listsidan.

Nyhetsbrev Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Vanda informerar sina invånare om aktuella frågor genom ett nyhetsbrev. Teckna vårt månatliga nyhetsbrev och få reda på vad som händer i ditt bostadsområde!

Projekt

Listing

I Vanda pågår en mängd olika projekt. Du kan filtrera projekten t.ex. efter storområden. fas, tjänst- och målgrupper.

Behandling av personuppgifter Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.