Målgrupp

Etiketter

Kommunikation

Det innehåll som erbjuds en specifik målgrupp sammanställs med hjälp av en målgrupp.

En målgrupp är en samling av information och aktuellt innehåll som är särskilt avsedd för den gruppen. Sökresultat och tjänsteförteckningar kan filtreras genom att välja målgrupp.

Aktuella nyheter och bloggar som riktar sig till en viss målgrupp visas på målgruppssidorna.