I Helsinge gymnasium siktar man mot stjärnorna och det ger resultat

Nyhet

Projektet Challenging learning – att utmana lärandet, har pågått i Vandas svenskspråkiga grundskolor och gymnasium i snart tre år. Lärarna i Helsinge gymnasium är ivriga över att en del av höstens nya gymnasiestuderande kommer att vara bekanta med konceptet från grundskolan.

Anton Haldin sitter på trappan.

Anton Haldin, abiturient i Helsinge gymnasium, är glad över att hans lärare har både sporrat och utmanat honom i studierna.

Ett gemensamt språk för att tala om lärande som utvecklar kulturen i skolan, stöder studerandenas lärande och hjälper lärare att implementera läroplanen. Så här sammanfattar rektor och tysklärare Johanna Blomstedt, Anne Ahlqvist, lärare i franska samt modersmål och litteratur och Eva Nyreen, lärare i spanska, vad projektet Challenging learning inneburit för skolans verksamhet. Vandas skolor har ställt upp tre huvudmål för sig själva: att främja uthållighet, att arbeta forskningsbaserat och att samarbeta och vara engagerade. Alla lärare jobbar kollegialt mot dessa mål, vilket de också upplever att är styrkan i projektet.

–Vi ger studerandena möjlighet att prata om sitt lärande, sin motivation, sin uthållighet och hurudana mål de har, ifall de har uppnåtts och hur de går vidare. Det här sätter igång en tankeprocess och medvetandegör studerande om sitt eget lärande. Läroplanen som togs i bruk 2016 bygger i stor utsträckning på det här, och Challenging learning har hjälpt oss att implementera den, berättar lärarna.

Diskussioner med studerande genomförs också utanför undervisningen, i s.k. fokusgrupper, där studerande och lärare träffas för att diskutera och reflektera allmänt kring lärande och undervisning under givna teman, ex uthållighet, samarbete och engagemang. Därtill följer lärarna med varandras undervisning i något de kallar för lärpromenader.

–Det är häftigt och man utvecklas verkligen som lärare av att iaktta det som sker i undervisningssituationerna. Man lägger märke till mycket som går en förbi när man själv undervisar, t.ex. gällande dynamiken i klassen och hur studerande samarbetar. Utgående från iakttagelserna reflekterar vi lärare tillsammans, utvärderar och bollar idéer. Även om det tar mycket tid så ger det också väldigt mycket, förklarar Nyreen.

–Vi fokuserar på att titta på var vi är och hur vi kommer vidare till nästa nivå. En måttstock är naturligtvis studentexamen och vi är glada över att våra studerande konsekvent klarar sig allt bättre när man jämför medeltalet studerandena kommer in med och studentexamensresultaten, säger Blomstedt.

Anton Haldin från Helsinge kyrkoby är abiturient i Helsinge gymnasium. Han valde avsiktligt en liten skola eftersom han uppskattar en nära relation mellan lärare och studerande.

–Lärarna här ställer krav men är också schyssta. De uppmuntrar en att vara modig och våga utmana sig själv. Det är ok att göra misstag, säger Haldin.

Haldin har redan länge varit samhälleligt intresserad och han siktar på att studera ekonomi inkommande höst. Han berättar att lärarna har sporrat honom men att det varit avgörande att ha egna mål.

–Jag har jobbat hårt för att nå mina egna mål och lärarna har hjälpt mig otroligt mycket. Det märks att de verkligen brinner för sina ämnen och vill att studerande ska lyckas. Det är motiverande, berättar Haldin.

Helsinge gymnasium i ett nötskal

  •  Kallas: Hegy
  •  Antal studerande: ca 150
  •  Grundades: 1968
  •  Profilering: Globalkunskap, företagsamhet och idrott
  •  Person som gått Hegy och förändrat världen: Kerstin Carlsson, chef för HUS apotek och ansvarig för coronavaccinet i Nyland
  •  Fun fact: Innan gymnasiet invigdes i sin nya flygel bedrevs undervisningen i en barack på skolgården vilket gav upphov till ett av våra nuvarande klassrumsnamn - Barack Obama

Helsinge gymnasium har 54 nybörjarplatser och är med i den gemensamma ansökan 23.2–23.3.2021.