Helsinge gymnasiums kursboklista för 2022-2023

Nyhet

Etiketter

UtbildningStuderande

Nu finns kursboklistan för 2022-2023 på vår hemsida.

Nu hittar du kursboklistan för 2022-2023 på vår hemsida. Denna gäller endast tredje årets studerande som följer läroplanen GLP 2016 och som inte omfattas av den förlängda läroplikten. Kom i håg att skaffa kurslitteraturen i tid till studiestarten.